" " " "

Ưu Đãi 50% Nạp Tiền Di Động Trả Trước Và Trả Sau Qua Ví VNPT Pay

Ưu đãi 50% nạp tiền qua di động Trả Trước và Trả Sau Vinaphone qua Ví VNPT Pay từ ngày 09/04 - 31/05/2021. Đây là một trong những chương trình khuyến mãi trong tháng 4 - 5/2021 dành cho các khách hàng đang sử dụng ví VNPT Pay. Tất cả người dùng ví cũ và mới và đều được tham gia chương trình. Nếu chưa có Ví VNPT Pay thì thật thiếu sót bạn nhé, khuyến mãi liên tục và hàng tháng, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Hãy tải ví ngay nhé!

QRcode tải ví VNPT Pay

 

Chương trình Ưu đãi nạp tiền di động trả trước và thanh toán hóa đơn trả sau Vinaphone

1. Thời gian triển khai: 9/4/2021 – 31/5/2021

2. Phạm vi: Toàn quốc.

3. Đối tượng: Khách hàng là thuê bao VinaPhone có tài khoản VNPT Pay, định danh thông tin, liên kết ngân hàng trực tiếp.

4. Điều kiện để nhận ưu đãi:

 • Khách hàng thực hiện thành công thanh toán một trong các dịch vụ: Nạp tiền di động VinaPhone (trả trước/EZPay). Hoặc thanh toán hóa đơn di động VinaPhone trả sau cho chính số điện thoại đăng ký ví VNPT Pay bằng nguồn tiền ví VNPT Pay.

 • Khách hàng cần duy trì việc liên kết ngân hàng tại thời điểm thanh toán.

5. Hình thức ưu đãi:

5.1. Đối với giao dịch nạp tiền di động VinaPhone (trả trước/EZPay)

Ưu đãi 50% mệnh giá nạp tiền khi khách hàng thực hiện thành công giao dịch nạp tiền di động VinaPhone (trả trước/EZPay) cho chính số điện thoại đăng ký ví VNPT Pay gồm:

 • 46% hoàn tiền vào tài khoản ví VNPT Pay của khách hàng.

 • 4% chiết khấu trực tiếp (theo chính sách hiện hành).

5.2. Đối với giao dịch thanh toán di động VinaPhone trả sau

Hoàn tiền 50% giá trị hóa đơn khi khách hàng thực hiện thành công giao dịch thanh toán di động VinaPhone trả sau cho chính số điện thoại đăng ký ví VNPT Pay.

 

6. Kênh thanh toán được hưởng khuyến mại:

Tất cả các điểm chạm có thể thanh toán bằng nguồn tiền ví VNPT Pay:

 • Ứng dụng VNPT Pay: mục Nạp điện thoại hoặc mục Dịch vụ khác > Di động trả sau

 • Ứng dụng MyVNPT: muc Nạp tiền hoặc mục Thanh toán cước > Thuê bao trả sau 

 • Ứng dụng Thanh niên Việt Nam: mục Thanh toán > Nạp điện thoại

 • Ứng dụng Digilife: mục Thanh toán > Nạp điện thoại

 • Website https://vnptpay.vn: mục Dịch vụ > Nạp tiền điện thoại > Di động trả trước hoặc Di động trả sau.

 

7. Quy định chung của chương trình:

 • Hạn mức ưu đãi: Mỗi tài khoản ví VNPT Pay được nhận tối đa 100.000đ/tháng dương lịch tính từ thời điểm khách hàng nhận được tiền khuyến mại mà không bị giới hạn bởi số lần hay số hóa đơn thanh toán.

 • Thời gian khách hàng nhận được ưu đãi: trong vòng 24h sau khi hoàn thành các điều kiện chương trình.

 • Nguyên tắc làm tròn số tiền được hoàn theo đơn vị nghìn đồng:

< 500đ: làm tròn về 0đ;

≥ 500đ: làm tròn lên 1.000đ.

 • Số lượng ưu đãi có hạn, chương trình có thể kết thúc trước thời hạn mà không cần thông báo trước.

 • Những giao dịch nạp tiền di động VinaPhone (trả trước/EZPay) cho các số điện thoại khác với số điện thoại đăng ký ví VNPT Pay vẫn được hưởng chiết khấu 4% trực tiếp theo chính sách hiện hành.

 • VNPT Pay có quyền bảo lưu việc trả thưởng để xem xét đối với các trường hợp được cho là có dấu hiệu gian lận hay lạm dụng.

 • Thời gian để tiếp nhận khiếu nại liên quan đến chương trình là 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình. Sau thời gian này, VNPT Pay không tiếp nhận các khiếu nại. 

 • Trong các trường hợp khiếu nại, tranh chấp mọi quyết định thuộc về VNPT Pay.

vnpt pay ưu đãi 50% nạp thẻ trả trước và trả sau 04-05/2021

 

Một số câu hỏi thường gặp khi tham gia chương trình khuyến mãi 

Câu 1: Đối tượng nhận khuyến mại ?

 • Khách hàng cá nhân là thuê bao VinaPhone có tài khoản ví VNPT Pay (bao gồm KH cũ và mới);
 • Tài khoản ví VNPT Pay được định danh thông tin cá nhân theo quy định;
 • Thực hiện liên kết ngân hàng trực tiếp.

(Áp dụng cho cả khách hàng đã đăng ký ví VNPT Pay từ ứng dụng VNPT Pay và MyVNPT)

Câu 2: Chương trình này có áp dụng cho các thuê bao VinaPhone trả sau có đăng ký EZPay không?

- Có áp dụng.

Câu 3: Mức ưu đãi 50% có giới hạn giá trị tối đa không?

- Có. Mỗi tài khoản ví VNPT Pay được nhận tối đa 100.000đ/tháng dương lịch tính từ thời điểm khách hàng nhận được tiền khuyến mại mà không bị giới hạn bởi số lần hay số hóa đơn thanh toán.

Câu 4: Trong thể lệ có câu “Tính từ thời điểm khách hàng nhận được tiền khuyến mại”, giải thích cụ thể:

 • Sau khi hệ thống kiểm tra các giao dịch hợp lệ sẽ tiến hành trả khuyến mại trong vòng 24h kể từ thời điểm thanh toán thành công. Nếu khách hàng thanh toán vào 23:59:59 ngày 30/4/2021 sau khi kiểm tra hệ thống tặng tiền khuyến mại lúc 00:10:20 ngày 1/5/2021 thì số tiền khuyến mại khách hàng nhận được sẽ được tính vào hạn mức của tháng 5/2021.

Câu 5: Mô tả số tiền hoàn lại cho khách hàng khi thực hiện thành công giao dịch nạp tiền di động VinaPhone trả trước, đủ điều kiện?

Mệnh giá nạp tiền VinaPhone (trả trước/EZPay)

Số tiền được hoàn

10.000đ

5.000đ (sau khi đã làm tròn)

20.000đ

9.000đ (sau khi đã làm tròn)

50.000đ

23.000đ

100.000đ

46.000đ

200.000đ

92.000đ

300.000đ

100.000đ

500.000đ

100.000đ

 

Ví dụ về cách làm tròn tiền hoàn lại khi khách hàng thanh toán di động VinaPhone trả sau thành công, đủ điều kiện?

Giá trị hóa đơn thanh toán di động VinaPhone trả sau

Số tiền được hoàn

105.000đ

53.000đ (sau khi đã làm tròn)

120.750đ

60.000đ (sau khi đã làm tròn)

425.000đ

100.000đ

 

Câu 6: Một số trường hợp về cách tính số tiền khuyến mại cho khách hàng?

Trường hợp 1:

Trong tháng 4 (tính từ thời điểm bắt đầu chương trình đến hết 30/4), Khách hàng A thực hiện giao dịch nạp tiền VinaPhone trả trước cho chính sđt đăng ký ví VNPT Pay:

 • Giao dịch 1: Nạp tiền mệnh giá 200.000đ thì Khách hàng A sẽ được hoàn 92.000đ.

 • Giao dịch 2: Nạp tiền mệnh giá 100.000đ thì khách hàng A sẽ được hoàn 8.000đ vì hạn mức tối đa mà 1 KH được hoàn là 100.000đ/tháng (tính theo tháng dương lịch)

 Sang tháng 5 (tính từ 1/5 đến hết 31/5), khách hàng A thực hiện giao dịch nạp tiền VinaPhone trả trước cho chính sđt đăng ký ví VNPT Pay:

 • Giao dịch 1: Nạp tiền mệnh giá 50.000đ thì khách hàng A sẽ được hoàn 23.000đ.

 • Giao dịch 2: Nạp tiền mệnh giá 100.000đ thì khách hàng A sẽ được hoàn 46.000đ.

 • Giao dịch 3: Nạp tiền mệnh giá 200.000đ thì khách hàng A sẽ được hoàn 31.000đ vì hạn mức tối đa mà 1 KH được hoàn là 100.000đ/tháng (tính theo tháng dương lịch)

>> Tổng tháng 4+5, khách hàng A được hoàn 200.000đ vào ví VNPT Pay.

Trường hợp 2:

Khách hàng B thực hiện thanh toán di động VinaPhone trả sau cho chính số điện thoại đăng ký ví VNPT Pay vào ngày 30/4/2021, giá trị hóa đơn là 105.000đ thì khách hàng B sẽ được hoàn 53.000đ vào ví VNPT Pay (sau khi đã làm tròn. Trong ngày 30/4/2021, khách hàng B thực hiện nạp tiền di động VinaPhone cho 1 số điện thoại khác không trùng với số điện thoại đăng ký ví VNPT Pay, mệnh giá nạp tiền 200.000đ thì khách hàng B sẽ được chiết khấu trực tiếp 4% tương đương 8.000đ (theo chính sách hiện hành của VNPT Pay) và khách hàng B sẽ không được hoàn tiền vào ví VNPT Pay theo quy định của chương trình khuyến mại này.

Sang tháng 5, khách hàng B chuyển đổi gói cước từ trả sau sang trả trước và thực hiện nạp tiền di động VinaPhone cho chính số điện thoại đăng ký ví VNPT Pay:

 • Giao dịch 1: Nạp tiền mệnh giá 50.000đ thì khách hàng B sẽ được hoàn 23.000đ.

 • Giao dịch 2: Nạp tiền mệnh giá 100.000đ thì khách hàng B sẽ được hoàn 46.000đ.

 • Giao dịch 3: Nạp tiền mệnh giá 200.000đ thì khách hàng B sẽ được hoàn 31.000đ vì hạn mức tối đa mà 1 KH được hoàn là 100.000đ/tháng (tính theo tháng dương lịch)

>> Tổng tháng 4+5, khách hàng B được hoàn 153.000đ vào ví VNPT Pay.

Câu 7: Các kênh thanh toán được hưởng khuyến mại từ chương trình?

Tất cả các điểm chạm có thể thanh toán bằng nguồn tiền ví VNPT Pay:

 1. Ứng dụng VNPT Pay: mục Nạp điện thoại hoặc mục Dịch vụ khác > Di động trả sau

 2. Ứng dụng MyVNPT: muc Nạp tiền hoặc mục Thanh toán cước > Thuê bao trả sau

 3. Ứng dụng Thanh niên Việt Nam: mục Thanh toán > Nạp điện thoại

 4. Ứng dụng Digilife: mục Thanh toán > Nạp điện thoại

 5. website https://vnptpay.vn: mục Dịch vụ > Nạp tiền điện thoại > Di động trả trước hoặc Di động trả sau.

 

Câu 8. Hạn mức nhận khuyến mại của mỗi khách hàng?

 • Mỗi tài khoản ví VNPT Pay được nhận tối đa 100.000đ/tháng dương lịch tính từ thời điểm khách hàng nhận được tiền khuyến mại mà không bị giới hạn bởi số lần hay số hóa đơn thanh toán.

 

Tổng đài chăm sóc khách hàng: 18001091 (nhánh 6).

Các chương trình khuyến mãi khác VNPT Pay

Hỗ trợ trực tuyến
 • Tổng đài bán hàng HCM
  (028) 38.686.686
 • Hotline bán hàng HCM 24/7
  0886.00.11.66
 • Hotline bán hàng HCM 24/7
  0916.31.0606
GÓI CƯỚC ĐĂNG KÝ NHIỀU NHẤT
Hình ảnh giới thiệu công ty
Thống kê truy cập

Đang online: 1264

Trong ngày: 304

Tổng truy cập: 3083184