BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ VNPT-CA

A. GÓI CƯỚC DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (Organization ID Standard)

1. CHÍNH SÁCH GIÁ CƯỚC DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI:

bảng giá CA đăng ký mới

2. CHÍNH SÁCH GIÁ CƯỚC CHO KHÁCH HÀNG GIA HẠN:

bảng giá CA gia hạn

3. CHÍNH SÁCH GIÁ CƯỚC TÍCH HỢP VNPT-CA + VNPT-TAX:

bảng giá CA tích hợp

Ghi chú:

- Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT.

- Giá cước trên đã bao gồm Phí thuê bao và phí thiết bị token.

- Mức giá trên áp dụng cho KH đăng ký mới, gia hạn.

 

B. GÓI CƯỚC DÀNH CHO KH CÁ NHÂN (chưa VAT):

TT

 

Tên gọi

 

Mô tả tỉnh năng

 

Đối tượng sự dụng

 

Phí thuê bao 15 tháng (VNĐ)

 

Phí thuê bao 30 tháng (VNĐ)

Phí thuê bao 45 tháng (VNĐ)

 

Phí token(VNĐ)

 

1

Personal ID Basic

Gói chứng thư số cơ bản cho người dùng cá nhân với các tính năng sau:

- Bảo vệ email (Email Protect).

- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

- Người dùng cá nhân đăng ký sử dụng với tư cách là công dân

- Sử dụng chức năng cơ bản của chứng thư số để ký email (Email Protect)

- Sử dụng cho các dịch vụ hành chính công điện tử như: khai báo thuế trực tuyến, khai hải quan,…

99,000

 

 

249,000

 

500.000
2

Personal ID Standard

Gói chứng thư số tiêu chuẩn cho người dùng cá nhân với các tính năng chính sau:

- Bảo vệ email (Email Protect).

- Ký số (Document Signing.

- Độ dài cặp khóa: 1024-bit.

- Người dùng cá nhân đăng ký sử dụng với tư cách là công dân

- Sử dụng chức năng cơ bản của chứng thư số để ký số tài liệu và bảo vệ email

- Sử dụng cho giao dịch thư điện tử với các dịch vụ hành chính công điện tử như: khai báo thuế trực tuyến, khai hải quan,…

199,000

 

349,000

 

499,000

 

500.000
3

Personal ID Pro

Gói chứng thư số chuyên dụng cho người dùng cá nhân với các tính năng sau:

- Bảo vệ email(Email Protect).

- Ký số (Document Signning).

- Xác thực người dùng (Authentication).

- Độ dài cặp khóa: 1024-bit.

- Người dùng cá nhân đăng ký sử dụng với tư cách là công dân.

- Sử dụng chức năng cơ bản của chứng thư số để ký số tài liệu và bảo vệ email.

- Sử dụng cho các dịch vụ hành chính công điện tử như khai báo thuế trực tuyến,…

- Xác thực người dùng đăng nhập các hệ thống giao dịch trực tuyến trong ứng dụng thương mại điện tử, chính phủ điện tử, thanh toán trực tuyến, giao dịch chứng khoán và internet banking.

499,000

899,000

1,198,000

500.000
4

Staff ID Standard

Gói chứng thư số chuyên dụng cho người dùng cá nhân thuộc tổ chức, với các tính năng chính sau:

- Bảo vệ email(Email Protect).

- Ký số (Document Signning).

- Độ dài cặp khóa: 1024-bit.

- Người dùng cá nhân đăng ký sử dụng với tư cách là người sử dụng thuộc tổ chức/doanh nghiệp.

- Sử dụng chức năng cơ bản của chứng thư số để ký số tài liệu và bảo vệ email.

- Sử dụng cho giao dịch thư điện tử và các dịch vụ ký tài liệu điện tử.

299,000

549,000

699,000

500.000
5

Staff ID Pro

Gói chứng thư số chuyên dụng cho người dùng cá nhân thuộc tổ chức, với các tình năng chính sau:

- Bảo vệ email (Email Protect).

- Ký số (Document Signning).

- Xác thực người dùng (Authentication)

- Độ dài cặp khóa: 1024-bit.

- Người dùng cá nhân đăng ký sử dụng với tư cách là người sử dụng thuộc tổ chức/doanh nghiệp.

- Sử dụng chức năng cơ bản của chứng thư số để ký số tài liệu và bảo vệ email.

- Sử dụng cho giao dịch thư điện tử và các dịch vụ ký tài liệu điện tử.

- Xác thực người dùng đăng nhập các hệ thống giao dịch trực tuyến.

- Sử dụng cho giao dịch thư điện tử và các dịch vụ ký tài liệu điện tử, xác thực người đăng nhập hệ thống.

599,000

999,000

1,298,000

500.000 (miễn phí nếu chọn gói cước 24 tháng, 36 tháng)

* GÓI CƯỚC DÀNH CHO KH CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ PHỤC VỤ TRONG CÁC GIAO DỊCH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG: (CHƯA VAT)

TT GÓI CƯỚC PHẠM VI ÁP DỤNG THỜI GIAN SD CƯỚC DV
1 Staff ID Pro

Gói chứng thư số chuyên dụng cho người dùng cá nhân thuộc tổ chức, với các tính năng sau:

- Bảo vệ email

- Ký số

- Độ dài cặp khóa: 1024 bít

- Sử dụng cho giao dịch tài chính ngân hàng

12 tháng 599.000
36 tháng 1.298.000
2 Personal ID

Gói chứng thư số chuyên dụng cho người dùng cá nhân thuộc tổ chức, với các tính năng sau:

- Sử dụng chức năng cơ bản của chứng thư số để ký sổ tài liệu và bảo vệ email

- Sử dụng cho giao dịch tài chính, ngân hàng

12 tháng 499.000
24 tháng 899.000
36 tháng 1.198.000

C. CÁC GÓI CƯỚC DÀNH CHO KH DOANH NGHIỆP:

TT

 

Tên gọi

 

Mô tả tỉnh năng

 

Đối tượng sự dụng

 

Phí thuê bao 18 tháng (VNĐ)

 

Phí thuê bao 33 tháng (VNĐ)

Phí thuê bao 48 tháng (VNĐ)

 

Phí thuê bao 60 tháng (VNĐ)

 

1

Department ID Standard

Gói chứng thư số tiêu chuẩn cho các phòng ban trực thuộc tổ chức, doanh nghiệp. Với các tính năng chính sau:

- Bảo vệ email (Email Protect)

- Ký số (Document Signning)

- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

 

- Đối tượng là các phòng ban (hoặc đơn vị trực thuộc) của các doanh nghiệp, hoặc các tổ chức

- Sử dụng bảo vệ giao dịch email, ký và mã hóa thư điện tử

- Lãnh đạo tổ chức/doanh nghiệp và lãnh đạo các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp sử dụng để ký số trên các văn bản điện tử thay thế cho ký chữ tay trong các nghiệp trong nôi bộ đơn vị hoặc nghiệp vụ giữa các đơn vị với bên ngoài và với cơ quan nhà nước(vi dụ: ứng dụng chữ ký số giữa các đơn vị trong ngành hải quan hoặc ký trong các văn bản hải quan ký gửi người khai hải quan

- Sử dụng cho các dịch vụ hành chính công điện tử như: Khai báo thuế trực tuyến, kê khai hải quan,..

699,000

1,299,000

1,798,000

-
2

Organization ID Standard

Gói chứng thư số cơ bản cho tổ chức, doanh nghiệp với các tinh năng chính sau:

- Ký số (Document Signning)

- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

- Đối tượng là các doanh nghiệp và các tổ chức

- Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng để ký số trên các văn bản điện tử thay thế cho chữ ký tay của giám đốc và cin dấu của tổ chức, doanh nghiệp trong các nghiệp vụ văn bản nội bộ hoặc với bên ngoài và với cơ quan nhà nước

- Sử dụng cho các dịch vụ hành chính công điện tử như: khai báo thuế trực tuyến, kê khai hải quan, bảo hiểm,..

gói này áp dụng theo (phần A) ở trên
3

Organization ID Pro

Gói chứng thư số cơ bản cho tổ chức, doanh nghiệp với các tinh năng chính sau:

- Ký số (Document Signning)

- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

- Xác thực người dùng (Authentication)

- Độ dài cặp khóa : 1024-bit

- Đối tượng là các doanh nghiệp và các tổ chức.

- Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng để ký số trên các văn bản điện tử thay thế cho chữ ký tay của giám đốc và cin dấu của tổ chức, doanh nghiệp trong các nghiệp vụ văn bản nội bộ hoặc với bên ngoài và với cơ quan nhà nước.

- Sử dụng cho các dịch vụ hành chính công điện tử như: khai báo thuế trực tuyến, kê khai hải quan, bảo hiểm,..

- Sử dụng bảo vệ giao dịch email, ký và mã hóa thư điện tử.

- Xác thực tổ chức, doanh nghiệp đăng nhập các hệ thống giao dịch trực tuyến trong ứng dụng thương mại điện tử, chính phủ điện tử, thanh toán trực tuyến, giao dịch chứng khoán và internet banking.

4,998,000

8,998,000

11,998,000

 

Ghi chú:

- Giá cước trên chưa bao gồm 10% VAT.

 

Khách hàng sẽ nhận được gì khi đăng ký dịch vụ chữ ký số VNPT

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số VNPT được cung cấp bởi VNPT, Quý khách sẽ nhận được:

 Một thiết bị USB TOKEN chữ ký số.

 Một giấp chứng nhận sử dụng chứng thư số VNPT-CA do Trung tâm kinh doanh VNPT thuộc Tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT cung cấp.

 Một hóa đơn VAT tương ứng với gói cước dịch vụ mà KH đã đăng ký.

 Một bản hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa 02 bên VNPT và KH.

 Thông tin tài khoản đăng nhập gồm Tên đăng nhậpMật khẩu tương ứng với với các Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ đăng ký mới hoặc chuyển đổi sang nhà cung cấp VNPT.

KH có thể sử dụng chữ ký số VNPT để Khai thuế, Hải quan, và Kê khai BHXH qua mạng tùy theo nhu cầu cụ thể.

Giấy tờ cần thiết ĐK DV:
–  Bản  sao  CMND  hoặc Hộ  chiếu  của  người  đại  diện  pháp  lý  của  tổ  chức,  doanh nghiệp có công chứng.
– Bản sao Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh có công chứng.

  USB Token:
Trong trường hợp KH bị hỏng hoặc mất thiết bị token: Do  tính chất an toàn của chữ ký số, USB token lưu trữ và bảo vệ khóa bí mật của người dùng, không cho phép copy hay backup.Nếu bị mất, hỏng USB token, Quý khách nên nhanh chóng đến điểm cung cấp dịch vụ VNPT-CA làm thủ tục hủy Chứng thư số cũ, mua lại USB token và cấp lại Chứng thư số mới.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng gọi ngay:

  • Tổng đài toàn quốc miễn phí:  18001166
  • Hoặc tại Tp.HCM: 0888 45 77 66
Hỗ trợ trực tuyến
  • Tổng đài bán hàng tại HCM và toàn quốc
    18001166
    Email: 18001166.vn@gmail.com
  • Hỗ trợ 24/7

    Email: vnpttphcm12@gmail.com
Hình ảnh giới thiệu công ty
Thống kê truy cập

Đang online: 422

Trong ngày: 969

Tổng truy cập: 374322